Zoznam hlavných pojednávaní:

Dátum, čas, miesto a forma konania
Obžalovaný
Spisová značka
IČS
Predseda senátu
Predmet konania
16.3.2015 08:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 ods.Anita Virágová BB-3T9/13 JUDr.Hrubala - samosudca rozhodnutie o osvedčení, resp.neosvedčení v skúšobnej dobe
verejné zasadnutie 9513100036
16.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
16.3.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.108 František Vacula a spol. BB-3T7/15 JUDr.Giertli - samosudca §333/1,2b TZ
verejné zasadnutie 9515100033
16.3.2015 13:30 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Darina Vargová PK-2T23/14 JUDr.Sabová - samosudca návrh odsúdenej na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
verejné zasadnutie 9514100098
17.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Gejza Gajdoš PK-1T36/14 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §221/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 4114010928
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.134a MUDr.Miroslav Fečík PK-2T18/14 JUDr.Peteja - samosudca §329/1 TZ
hlavné pojednávanie 9514100071
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
18.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
18.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
18.3.2015 12:45 B.Bystrica, miestnosť č.208 Ing.Karol Hausman a spol. BB-3T31/14 JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli, JUDr.Šutka §20 §237/1,2a §225/1,4a TZ
verejné zasadnutie 9514100137
19.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
23.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Mgr.Pavol Görner a spol. PK-1Tš23/05 JUDr.Klemanič, JUDr.Králik, JUDr.Peteja §248/1,4 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9505100070
23.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Mgr.Miroslav Kováč a spol. PK-1T30/14 JUDr.Buvala - samosudca §20 §328/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100186
24.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Ignác Bertovič PK-1T4/14 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §225/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100017
24.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
24.3.2015 13:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marián Raninec PK-2T9/14 JUDr.Peteja - samosudca §332/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100039
25.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 JUDr.Karol Jenis a spol. PK-1T14/09 JUDr.Buvala, JUDr.Králik, JUDr.Klemanič §9/2 §250/1,4a,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9509100049
25.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
25.3.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.108 MUDr.Anna Ághová BB-4T8/15 JUDr.Truban - samosudca §329/1 TZ
verejné zasadnutie 9515100042
26.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
30.3.2015 08:30 Pezinok, miestnosť č.130 PaeDr.Dušan Gábor PhD. PK-1T1/15 JUDr.Klemanič - samosudca §225/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100005
30.3.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec a spol. BB-4T32/13 Z.Cabanová, JUDr.Kozlík, JUDr.Púchovský §20 §270/2,4b §221/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
31.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Roland Szöcs a spol. PK-2T54/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §329/1,2 a iné TZ
verejné zasadnutie 9513100207
31.3.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec a spol. BB-4T32/13 Z.Cabanová, JUDr.Kozlík, JUDr.Púchovský §20 §270/2,4b §221/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
1.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Róbert Okoličány a spol. PK-1T14/07 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §219/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9507100043
1.4.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Agnesa Lipánová a spol. BB-3T30/13 JUDr.Giertli, JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala §326/1a,2a §329/1,2 §20 TZ
hlavné pojednávanie 9513100172
2.4.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Agnesa Lipánová a spol. BB-3T30/13 JUDr.Giertli, JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala §326/1a,2a §329/1,2 §20 TZ
hlavné pojednávanie 9513100172
8.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marek Sýkora a spol. PK-2T9/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 4110010817
8.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 JUDr.Karol Jenis a spol. PK-1T14/09 JUDr.Buvala, JUDr.Králik, JUDr.Klemanič §9/2 §250/1,4a,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9509100049
9.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marek Sýkora a spol. PK-2T9/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 4110010817
9.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Ignác Bertovič PK-1T4/14 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §225/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100017
13.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
14.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
14.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Jozef Kysela PK-1T3/15 JUDr.Králik - samosudca §255/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100018
15.4.2015 08:30 Pezinok, miestnosť č.130 PaeDr.Dušan Gábor PhD. PK-1T1/15 JUDr.Klemanič - samosudca §225/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100005
15.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
16.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
20.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
21.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Jozef Kysela PK-1T3/15 JUDr.Králik - samosudca §255/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100018
21.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
22.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
23.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
27.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marcel Bašnár a spol. PK-2T34/14 JUDr.Peteja, JUDr.Sabová, Mgr.Matel §329/1,2 §20 TZ
verejné zasadnutie 9514100148
27.4.2015 11:00 Pezinok, miestnosť č.117b Ing.Ladislav Burian PK-2T38/14 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §336/1 §329/1,2 TZ
verejné zasadnutie 9514100180
28.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Marián Jánošík a spol. PK-1T20/10 JUDr.Klemanič, JUDR.Králik, JUDr.Buvala §248/1,4b,5 TZ
hlavné pojednávanie 9511010078
29.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marek Sýkora a spol. PK-2T9/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 4110010817
13.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
14.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
18.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
19.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
20.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
25.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
26.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b JUDr.Ing.Jozef Majský a spol. PK-1Tš8/05 JUDr.Peteja, JUDr.Klemanič, JUDr.Králik §185a/1 §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100014
2.6.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Dagmar Rosselet - Christ PK-2T3/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §140/1,2,4b §8/1 §250/1,5 §9/2 TZ
hlavné pojednávanie 9513100011

3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009