Zoznam hlavných pojednávaní:

Dátum, čas, miesto a forma konania
Obžalovaný
Spisová značka
IČS
Predseda senátu
Predmet konania
20.2.2015 11:00 B.Bystrica, miestnosť č.108 Miroslav Augustín PK-1T2/15 JUDr.Buvala - samosudca §333/1,2b TZ
verejné zasadnutie 9515100014
23.2.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Ing.Karol Hausman a spol. BB-3T31/14 JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli, JUDr.Šutka §20 §237/1,2a §225/1,4a TZ
verejné zasadnutie 9514100137
23.2.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 JUDr.Alexander Farkašovský PK-1T8/13 JUDr.Klemanič, JUDr.Králik, JUDr.Buvala §21/1d §336/1 TZ
hlavné pojednávanie 9513100040
23.2.2015 10:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
24.2.2015 08:30 Pezinok, miestnosť č.117b Štefan Tamaškovič PK-2T35/14 JUDr.Sabová - samosudca §336/2 TZ
hlavné pojednávanie 9514100015
24.2.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Ing.Andrej Druga PK-2T18/13 Mgr.Matel - samosudca §333/1,2b TZ
hlavné pojednávanie 9513100077
24.2.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec BB-4T32/13 Z.Cabanová, JUDr.Kozlík, JUDr.Púchovský §20 §270/2,4b §221/1,4a TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
25.2.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Ing.Ľuboš Kosík PK-1T31/13 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §270/2,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100178
25.2.2015 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec BB-4T32/13 Z.Cabanová, JUDr.Kozlík, JUDr.Púchovský §20 §270/2,4b §221/1,4a TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
25.2.2015 10:00 B.Bystrica, miestnosť č.108 Bc.Štefan Balga BB-3T5/15 JUDr.Šutka - samosudca §336/2 TZ
verejné zasadnutie 9515100024
26.2.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
26.2.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Ing.Andrej Druga PK-2T18/13 Mgr.Matel - samosudca §333/1,2b TZ
hlavné pojednávanie 9513100077
27.2.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
2.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Marián Jánošík a spol. PK-1T20/10 JUDr.Klemanič, JUDR.Králik, JUDr.Buvala §248/1,4b,5 TZ
hlavné pojednávanie 9511010078
9.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Gejza Gajdoš PK-1T36/14 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §221/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 4114010928
9.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marcel Bašnár a spol. PK-2T34/14 JUDr.Peteja, JUDr.Sabová, Mgr.Matel §329/1,2 §20 TZ
verejné zasadnutie 9514100148
10.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b JUDr.Ing.Jozef Majský a spol. PK-1Tš8/05 JUDr.Peteja, JUDr.Klemanič, JUDr.Králik §185a/1 §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100014
10.3.2015 10:00 Pezinok, miestnosť č.134a Michal Dian a spol. BB-4T43/14 JUDr.Kozlík - samosudca §329/1 §20 TZ
verejné zasadnutie 9514100161
11.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Marek Šarközy PK-2Nt3/13 JUDr.Peteja, JUDr.Sabová, Mgr.Matel návrh na obnovu konania
verejné zasadnutie 9513100026
11.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Ing.Ľuboš Kosík PK-1T31/13 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §270/2,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100178
12.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 PaeDr.Dušan Gábor PhD. PK-1T1/15 JUDr.Klemanič - samosudca §225/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100005
16.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b JUDr.Ing.Jozef Majský a spol. PK-1Tš8/05 JUDr.Peteja, JUDr.Klemanič, JUDr.Králik §185a/1 §250/1,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9515100014
16.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
17.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Gejza Gajdoš PK-1T36/14 JUDr.Králik, JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala §221/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 4114010928
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.134a MUDr.Miroslav Fečík PK-2T18/14 JUDr.Peteja - samosudca §329/1 TZ
hlavné pojednávanie 9514100071
17.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
18.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b MUDr.Zuzana Brémová PK-2T55/13 JUDr.Sabová - samosudca §329/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100213
18.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
19.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
23.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 Mgr.Pavol Görner a spol. PK-1Tš23/05 JUDr.Klemanič, JUDr.Králik, JUDr.Peteja §248/1,4 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9505100070
23.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Mgr.Miroslav Kováč a spol. PK-1T30/14 JUDr.Buvala - samosudca §20 §328/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100186
24.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
25.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 JUDr.Karol Jenis a spol. PK-1T14/09 JUDr.Buvala, JUDr.Králik, JUDr.Klemanič §9/2 §250/1,4a,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9509100049
25.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
26.3.2015 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 Róbert Lališ a spol. BB-3T32/14 JUDr.Šutka, JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala §296 §219/1,2c,f §179/1,3a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100138
31.3.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Roland Szöcs a spol. PK-2T54/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §329/1,2 a iné TZ
verejné zasadnutie 9513100207
8.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.130 JUDr.Karol Jenis a spol. PK-1T14/09 JUDr.Buvala, JUDr.Králik, JUDr.Klemanič §9/2 §250/1,4a,5 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9509100049
13.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
14.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
15.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
16.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
20.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
21.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
22.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
23.4.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
13.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
14.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
18.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
19.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
20.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b prof.Ing.Václav Krajník CSc PK-2T52/13 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §329/1,2 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100198
25.5.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Mgr.Eva Turcsányi Zámečníková PK-2T21/14 JUDr.Sabová, JUDr.Peteja, Mgr.Matel §144/1,2c,d,f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100086
2.6.2015 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b Dagmar Rosselet - Christ PK-2T3/13 Mgr.Matel, JUDr.Peteja, JUDr.Sabová §140/1,2,4b §8/1 §250/1,5 §9/2 TZ
hlavné pojednávanie 9513100011

3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009