Akreditácia novinárov:

Médiá, ktoré sa chcú zúčastniť a monitorovať hlavné pojednávanie Špeciálneho súdu, sa akreditujú na e-mailovej adrese , v termíne najneskôr deň pred pojednávaním do 12:00 hod. Bez včasnej akreditácie alebo v prípade záujmu presahujúcom kapacitné možnosti pojednávacej siene bude môcť nastať situácia, že im nebude umožnený vstup do pojednávacej siene.
21.januára 2008 sa uskutoční prvé pojednávanie v novej veľkej pojednávacej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove Justičnej akadémie v areáli Špeciálneho súdu v Pezinku. Vzhľadom na to, že pojednávačka sa nenachádza v budove Špeciálneho súdu je potrebné, aby akreditovaní novinári, ktorí sa chcú zúčastniť pojednávania prišli minimálne 15-20 minút pred jeho začiatkom. Režim v pojednávacej miestnosti bude rovnaký ako v Ústave na vákon väzby v Bratislave. Novinári, ktorí prídu po začiatku pojednávania sa už do miestnosti nedostanú a budú musieť čakať na prestávku.
 
Na e-mailovú adresu treba zaslať mená a priezviská redaktorov aj kameramanov, údaje o ich trvalom bydlisku, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo a telefonický kontakt na nich.
Kapacita pojednávacích siení v budove Špeciálneho súdu v Pezinku v priestore určenom pre verejnosť za sklenenou stenou je 17 miest, z toho pre médiá minimálne 11 miest. V neväzobných trestných veciach môže senát ôsmim osobám z verejnosti povoliť účasť na hlavnom pojednávaní v pojednávacej sieni aj pred sklenenou stenou.
Opatrenie proti prepĺňaniu pojednávacej siene urobí senát prejednávajúci konkrétnu trestnú vec (§ 201 ods. 1 Trestného poriadku).
Poznámka "Pojednávanie s vylúčením verejnosti" znamená, že na časť hlavného pojednávania platí zákaz vstupu nepovolaným osobám do pojednávacej siene
 
Bližšie informácie:
Katarína Kudjáková
hovorkyňa Špeciálneho súdu
tel. č. 033/69 03 165
mobil: 0905 866 479
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009