Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Pridané: 24.07.2013

INFORMÁCIA o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov ( § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ) Verejný obstarávateľ: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok Predmet zákazky: Výstavba bariérového oplotenia Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž - podprahová zákazka ( stavebné práce ) Oznámenie zverejnené: VVO č. 97/2013 zo dňa 21.05.2013 pod číslom 7762 -WYP Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Verejný obstarávateľ stanovil ako jediné kritérium na hodnotenie ponúk - cenu predmetu zákazky v EUR. Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka splnila kritérium - najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zákazky - Výstavba bariérového oplotenia. Poradie uchádzača Uchádzač - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania Návrh na plnenie kritérií v € s DPH 1. DUVYSTAV s.r.o. Kupeckého 85, 902 01 Pezinok 59 700,00 2. REKOSTA Piešťany, s.r.o. Bratislavská 2789/110, 921 01 Piešťany 71 858,95 3. GT STAV Slovakia, s.r.o. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava 76 328,64 4. KREDITSTAV, s.r.o. Rastislavova 1, 921 01 Piešťany 77 269,57 5. PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 84 647,15 6. MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. 930 41 Kvetoslavov 210 85 922,30 7. EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 86 023,58 8. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Mokráň záhon 2, 82104 Bratislava 111 613,59 V Pezinku, dňa 22.júla 2013
3 Diamanty - Všetky Kasíno Hry zadarmo - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009